Therapie

Ben je moe in je hoofd of voel je juist moeheid in je lichaam? Weet je soms niet wat je voelt of ben je boos, bang en verdrietig door elkaar? Of weet je wel wat je voelt, maar heb je moeite om dit te verwoorden? Dan kan therapie je wellicht verder helpen.

De manier waarop je dingen doet, is niet altijd passend of handig. Het is een uitdaging voor mij om samen met jou te onderzoeken hoe je dingen doet, wat je denkt en voelt en wat we hierin kunnen veranderen zodat je een (nog) betere balans vindt.

Hiervoor gebruik ik ervaringsgerichte werkvormen uit de danstherapie, psychomotorische therapie en Sherborne Bewegingspedagogiek, maar ook  ademhalings- en ontspanningsoefeningen of aandachtsoefeningen uit de mindfulness. Gesprekstechnieken zet ik in om, indien nodig, woorden te geven aan de ervaring die je opdoet tijdens de werkvormen.

Danstherapie

Danstherapie is geschikt voor behandeling van diverse lichamelijke, emotionele, sociale, psychologische en psychiatrische klachten. Dergelijke klachten zijn altijd terug te zien in het lichaam en in de beweging. Daardoor zijn kun je er ook via het lichaam en de beweging aan werken. Binnen de therapie staat het ‘doen en ervaren’ centraal. Dat betekent dat er meer wordt “gedaan” binnen de therapie dan “gepraat.” Binnen de therapie wordt gekeken hoe men met zichzelf, met de ander, met de opdrachten en met het materiaal omgaat. Tijdens de therapie wordt gebruikt gemaakt van dans- en bewegingsexpressie, dansimprovisatie en spel. De therapiesituatie biedt een veilige plek om te experimenteren met ander gedrag. Ook kunnen nieuwe ervaringen op het gebied van voelen en denken opgedaan worden. Hierdoor kunnen de klachten verminderen of weggenomen worden.

Lichaamsgerichte therapie

Speellokaal Joost vd Vondelschool


Deze therapievorm is ook geschikt voor het werken aan bovengenoemde klachten op een bewegings- en ervaringsgerichte manier. Er wordt gewerkt met sport- en spelvormen om situaties waar men in het dagelijks leven tegenaan loopt, te oefenen. Maar ook adem- en ontspanningsoefeningen behoren tot de mogelijkheden.

Systeemtherapie / Ouder-kind therapie

picture-1-4Soms loopt het niet zo soepel in het contact tussen jou en je kind. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn, zoals psychische problematiek bij het kind (trauma, hechtingsproblemen, autisme, verstandelijke beperking) of opvoedingsvragen bij ouders over hoe om te gaan met de problemen van je kind, gevoelens van onmacht, eigen emotionele bagage. Tijdens de therapie spelen en werken ouder(s) en kind samen met diverse
materialen en doen ze verschillende bewegingsgerichte of lichaamsgerichte werkvormen, bijvoorbeeld uit de danstherapie, psychomotorische therapie, of Sherborne Bewegingspedagogiek. Het resultaat is dat er weer meer accent komt te liggen op wat wel leuk is, wel goed gaat en samen plezier hebben. Ouder(s) en kind ontdekken van zichzelf en elkaar hoe zedingen doen. Dit vergroot wederzijds begrip en vertrouwen. In een gesprek met ouders worden handvatten geboden om de opvoedingsstijl beter te laten aansluiten aan de behoeften van het kind en het geleerde uit de therapie te vertalen naar de thuis- of schoolsituatie.

Therapie aan huis

Bovengenoemde therapieën kunnen, afhankelijk van de klachten en de beschikbare ruimte, in de thuissituatie geboden worden. Dit geldt voor Amersfoort en omliggende gemeenten.

Reis- en parkeerkosten worden dan apart berekend.