Tarieven en Vergoeding

Tarieven voor therapie

Facturen worden maandelijks verstuurd en deze kun je zelf indienen bij de zorgverzekeraar. De betalingstermijn is 21 dagen. Indien er bijkomende kosten zijn bij het innen van de factuur (administratiekosten bij herinneringsfactuur of evt. een incassobureau), zijn deze voor eigen rekening.

Voor vaktherapie dans wordt geen BTW berekend.

Telefonische kennismaking tot 30 minuten kosteloos
Intake en eerste sessie 60 minuten 95 euro
Individuele therapie / ouder-kindtherapie 60 minuten 95 euro
Intake / Therapie sessie (echt) paar 75 minuten 110 euro
Verslag therapie per half uur 35 euro
Oudergesprek, gesprek met begeleider / leerkracht 60 minuten 95 euro
Therapie thuis 60 minuten 100 euro
excl. 0,35 p. k/m

Vergoedingen voor vaktherapie dans-beweging

Danstherapie is een vaktherapie en wordt vergoed binnen het aanvullende pakket van verschillende zorgverzekeraars, onder vermelding van de beroepsverenigingen: FVB en/of NVDAT.

Vaktherapie valt soms onder alternatieve geneeswijzen,  alternatieve therapieën of overige psychosociale hulpverlening. Het is echter raadzaam om zelf na te vragen of/en voor welke vergoeding u in aanmerking komt per kalenderjaar.

Voor vergoeding  in 2024 door uw zorgverzekeraar ga naar: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie

  • Er wordt altijd getracht, samen met de cliënt, om vergoeding van de zorgverzekeraar te krijgen.
  • In sommige gevallen kan voor begeleiding een beroep worden gedaan op het  Persoons Gebonden Budget (PGB)  Aan te vragen via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Bij PGB wordt geen BTW doorberekend.
  • In het geval van arbeidsgerelateerde problematiek kun je een beroep doen op je werkgever.  Je kunt via je  werkgever of bedrijfsarts een aanvraag doen. Een offerte van therapie kan hiervoor opgevraagd worden.